The Mane Event Horse Expo 2018

WestWorld of Scottsdale

Imagery taken by Elizabeth Joy Kimes - E-Joy-Life Equine - www.ejoylife.com

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
Elizabeth Joy Kimes